ورود | ثبت نام
ابوالفضل خدادوست | آکادمی امروز

ابوالفضل خدادوست

دهم تجربی - کنکوری 1405
آذربایجان شرقی
عضویت: 10 خرداد 1403

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 1.1

تلاش هفته پیش 1.1

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

15/1160

تست حل شده

1/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

0/1160

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

6/182

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

0/87

تست حل شده

0/452

شیمی

زمان مشاهده

2/323

تست حل شده

0/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

1/103

تست حل شده

0/769

ریاضی

زمان مشاهده

6/50

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

0/25

تست حل شده

0/144

شیمی

زمان مشاهده

1/31

تست حل شده

1/283

ریاضی

زمان مشاهده

2/96

تست حل شده

0/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

0/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

1/61

تست حل شده

0/465

ریاضی

زمان مشاهده

0/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

0/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی