ورود | ثبت نام
عرفان  صمدی  | آکادمی امروز

عرفان صمدی

فارغ التحصیل تجربی - کنکوری 1402
آذربایجان شرقی
عضویت: 22 مرداد 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 34

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 39

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

لیدربورد تلاش

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

78/86

تست حل شده

159/452

پاسخ به سوال دوستان

3

زمان مشاهده (ساعت)

0/86

تست حل شده

0/452

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

78/87

تست حل شده

163/452

شیمی