ورود | ثبت نام
Z.SH ‌‌  | آکادمی امروز

Z.SH ‌‌

کنکوری تجربی - کنکوری 1404
همدان
عضویت: 15 آبان 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 18.3

رکورد تلاش 82

تلاش هفته پیش 23.9

fire

پیوستگی

4

روز

رکورد 6 روز | از 12 مرداد تا 19 مرداد

لیدربورد تلاش

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

601/1160

تست حل شده

370/4703

پاسخ به سوال دوستان

83

زمان مشاهده (ساعت)

16/1160

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

58/182

تست حل شده

4/184

فیزیک

زمان مشاهده

36/87

تست حل شده

15/452

شیمی

زمان مشاهده

174/323

تست حل شده

0/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

31/103

تست حل شده

0/769

ریاضی

زمان مشاهده

13/50

تست حل شده

35/184

فیزیک

زمان مشاهده

13/25

تست حل شده

16/144

شیمی

زمان مشاهده

13/31

تست حل شده

19/283

ریاضی

زمان مشاهده

89/96

تست حل شده

228/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

45/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

27/61

تست حل شده

5/465

ریاضی

زمان مشاهده

22/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

86/120

تست حل شده

48/516

زیست شناسی