ورود | ثبت نام
نازنین کزازی | آکادمی امروز

نازنین کزازی

کنکوری ریاضی - کنکوری 1403
همدان
عضویت: 26 آبان 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 16.9

رکورد تلاش 40.8

تلاش هفته پیش 40

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 1 روز | از 08 آذر تا 10 آذر

لیدربورد تلاش

از ابتدای هفته
هفته گذشته

تا اخر هفته می تونی بیشتر تلاش کنی و رتبه ت رو بهبود بدی. چطور؟

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

61/485

تست حل شده

75/1220

پاسخ به سوال دوستان

9

زمان مشاهده (ساعت)

0/485

تست حل شده

0/1220

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

39/203

تست حل شده

16/186

فیزیک

زمان مشاهده

10/89

تست حل شده

17/582

حسابان

زمان مشاهده

12/87

تست حل شده

37/452

شیمی

زمان مشاهده

0/15

تست حل شده

0/0

آمار و احتمال

زمان مشاهده

0/50

تست حل شده

0/0

هندسه

زمان مشاهده

0/44

تست حل شده

0/0

گسسته