emrooz zist book

کل زیست دهم رو رایگان یاد بگیر!!

دریافت رایگان >
ورود | ثبت نام
صدرا آرش | آکادمی امروز

صدرا آرش

کنکوری تجربی - کنکوری 1402
تهران
عضویت: 10 آذر 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 11.8

تلاش هفته پیش 1.3

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

14/625

تست حل شده

12/2298

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

0/625

تست حل شده

0/2298

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

2/178

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

3/81

تست حل شده

0/452

شیمی

زمان مشاهده

9/268

تست حل شده

12/893

زیست شناسی

زمان مشاهده

2/100

تست حل شده

0/769

ریاضی