ورود | ثبت نام
علی وکیل زاده | آکادمی امروز

علی وکیل زاده

یازدهم تجربی - کنکوری 1404
تهران
عضویت: 30 فروردین 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 5.4

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

233/492

تست حل شده

147/2158

پاسخ به سوال دوستان

21

زمان مشاهده (ساعت)

0/492

تست حل شده

0/2158

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

32/87

تست حل شده

0/452

شیمی

زمان مشاهده

43/50

تست حل شده

20/184

فیزیک

زمان مشاهده

23/25

تست حل شده

14/144

شیمی

زمان مشاهده

5/31

تست حل شده

4/283

ریاضی

زمان مشاهده

84/96

تست حل شده

76/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

14/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

8/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

27/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی