ورود | ثبت نام
علیرضا خانی | آکادمی امروز

علیرضا خانی

کنکوری تجربی - کنکوری 1403
اصفهان
عضویت: 14 اردیبهشت 1401

درباره من

هیچ چیز نمی تواند جای پشتکار را بگیرد حتی استعداد نیز جای آن را پر نمی کند

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 8.7

رکورد تلاش 78.2

تلاش هفته پیش 31

fire

پیوستگی

10

روز

رکورد 16 روز | از 03 مهر تا 20 مهر

لیدربورد تلاش

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

687/1159

تست حل شده

764/4703

پاسخ به سوال دوستان

47

زمان مشاهده (ساعت)

2/1159

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

105/182

تست حل شده

45/184

فیزیک

زمان مشاهده

59/87

تست حل شده

67/452

شیمی

زمان مشاهده

182/322

تست حل شده

233/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

29/103

تست حل شده

8/769

ریاضی

زمان مشاهده

44/50

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

21/25

تست حل شده

10/144

شیمی

زمان مشاهده

21/31

تست حل شده

17/283

ریاضی

زمان مشاهده

89/96

تست حل شده

184/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

37/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

26/61

تست حل شده

42/465

ریاضی

زمان مشاهده

19/25

تست حل شده

27/152

شیمی

زمان مشاهده

59/120

تست حل شده

149/516

زیست شناسی