ورود | ثبت نام
نگین دیبازر | آکادمی امروز

نگین دیبازر

فارغ التحصیل تجربی - کنکوری 1403
خراسان شمالی
عضویت: 27 شهریور 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 7.6

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 48.4

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

لیدربورد تلاش

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

262/536

تست حل شده

567/2070

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

2/536

تست حل شده

0/2070

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

132/322

تست حل شده

567/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

95/96

تست حل شده

0/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

36/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی