تست1

5/5
(2 رای)
برای مشاهده، ابتدا وارد شوید.
ورود و مشاهده فیلم

لوله های U شکل

تست لوله های u شکل
تست لوله های u شکل

`01:33

1 تمرین

 لوله های U شکل با سطح مقطع متفاوت
لوله های U شکل با سطح مقطع متفاوت

`01:04

1 تمرین

50 ساعت تدریس رایگان زیست کنکور برای دریافت ویدیو ها شماره ت رو وارد کن
سوالات دیگران

اولین سوالو برای این ویدیو بپرس!